Opinie o Nas

Kup dzisiaj, zapłać za 30 dni z imoje płacę później - dowiedz się więcej klikając tutaj

DARMOWA DOSTAWA na zakupy od 199zł

Reklamacje i Zwroty

ZAŁĄCZNIKI

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: TUTAJ

Formularz Reklamacyjny: TUTAJ

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając jednoznaczne oświadczanie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850 wpisany do KRS pod nr 0000287821.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy umowę uważa się za niezwartą.
 3. Konsument, który odstąpił od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy powinien odesłać Produkt do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Powyższy termin jest zachowany jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru/otrzymania produktu przez Konsumenta.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.
 6. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą np. towar został dostarczony za pomocą palety lub ma niestandardowy rozmiar, Sklep po uzyskaniu informacji od Konsumenta zapewni odbiór Produktu, a Konsument będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odbioru Przesyłki w wysokości zgodnej z ofertą dotyczącą danego Produktu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu oraz kwoty, która stanowi najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sklep produktu do Konsumenta. Sklep dokona zwrotu powyższej kwoty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji chyba, że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. (Płatności drogą elektroniczną zostaną zwrócone na wskazany przez Konsumenta nr konta bankowego).
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest TUTAJ.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPU JAKO KONSUMENCI

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850 wpisany do KRS pod nr 0000287821 poprzez:
  • Wysyłanie wiadomość email.
  • Listownie.
  • lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
 9. Formularz Reklamacyjny znajduję się TUTAJ.
 10. Towar dodatkowo objęty jest gwarancją producenta zgodnie z okresem podanym na karcie danego produktu. Gwarancja producenta nie zwalnia z odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, a także nie wyklucza prawa do reklamacji z tytułu rękojmi. 

DZIAŁ ZWROTÓW

Kontakt w dni robocze od 8.00 do 15.00

Telefon: 32 670 39 68, wewnętrzny 5
E-mail: serwis@powermat.pl