Opinie o Nas

Kup dzisiaj, zapłać za 30 dni z imoje płacę później - dowiedz się więcej klikając tutaj

DARMOWA DOSTAWA na zakupy od 199zł

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że spółka P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850, wpisana do KRS pod nr 0000287821, (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  https://powermat.pl/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych, wprowadziła wynikające z tego rozporządzenia procedury prawno-administracyjne, metody technologiczne i organizacyjne zabezpieczenia danych, oraz dołożyła wszelkich starań, by Państwa dane osobowe były w pełni chronione.

 1. Informacja o administratorze danych, celu oraz zakresie przetwarzanych danych osobowych
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18-46, REGON 151996850, wpisany do KRS pod nr 0000287821.
  • Administrator przetwarza dane osobowe na swojej stronie internetowej powermat.pl, na stronie sklepu internetowego sklep.powermat.pl, powermat-hurt.pl, za pośrednictwem serwisu Allegro i innych platform handlowych, pozyskane drogą elektroniczną, telefonicznie, bezpośrednio oraz drogą pocztową.
  • W celu podniesienia poziomu świadczonych usług Administrator może dokonywać rejestracji rozmów telefonicznych. Przetwarzanie w tym zakresie dokonywane jest tylko za wyraźną zgodą osoby wykonującej połączenie telefoniczne.
  • Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, jedynie informacje zawarte w plikach Cookies mogą być przetwarzane automatycznie.
  • Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora to: imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz pozostałe dane, które są wymagane do procesu komunikacji a także
   zawierania umów. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, dla realizacji statutowej działalności spółki, którą nie jest przetwarzanie danych osobowych.
  • Dane osobowe przekazane Administratorowi przez użytkownika w celu założenia oraz posiadania konta na stronie sklepu jak również historię transakcji przetwarzamy za wyraźną
   zgodą na ich przetwarzanie.
  • Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji czynności określonych działalnością handlowo-usługową firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i innych przepisów polskiego prawa, w celu dokonywania wewnętrznych analiz i statystyk sprzedaży. Aktywność Użytkownika na stronach internetowych i sklepach, może być rejestrowana w logach systemowych i plikach Cookies. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy jest dobrowolne, ale również może
   stanowić warunek konieczny do zawarcia umowy. Fakt odmowy podania danych osobowych może uniemożliwić administratorowi zawieranie umów, wykonywanie ofert oraz tworzenie kont użytkowników w swoich serwisach.
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny w kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej IOD@powermat.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora.
 2. Przekazywanie danych do podmiotów związanych z systemem płatności:
  Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. a)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  2. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

              art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  1. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

              (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  1. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez   nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. b)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w   ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o.  należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  1. a)         ING Bank Śląski S.A.
  2. b)         Twisto Polska sp. z o.o. 

  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 3. Okres w jakim dane osobowe są przetwarzane przez administratora
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres wymagany do świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa lub do zapewnienia istotnych interesów spółki, w celach dokumentacyjnych i archiwizacji danych. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Podmioty, do których dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym dla nas dane osobowe (procesorzy danych), w tym podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, usługi hostingowe, operatorom pocztowym, firmom kurierskim (kurierom) i innym osobom, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania lub na podstawie innych regulacji, organom administracji państwowej na wyraźne żądanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych, do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych
  • Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli pozwolą na to warunki techniczne), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Informujemy, iż prawo do usunięcia danych jest ograniczone przez przepisy prawa dotyczące obowiązków ciążących na administratorze, w tym obowiązku przechowywania danych
   osobowych wynikający z ustawy o rachunkowości i innych przepisów polskiego prawa w tym zakresie.
  • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 6. Pliki cookies oraz Google Analytics
  • Informujemy Państwa, iż strony internetowe należące do administratora powermat.pl, sklep.powermat.pl, powermat-hurt.pl administrowany przez P.H. Powermat
   T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie NIP: 577-184-18- 46, REGON 151996850 wpisany do KRS pod nr 0000287821 mogą przetwarzać informacje za pomocą plików Cookies (ciasteczek), co służy jedynie celom usprawnienia działania witryn.
  • Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych których dotyczą. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, identyfikator sesji, wersję językową strony, informację, skąd trafił do nas użytkownik, ilości wyświetleń dla danego użytkownika, czas wizyty i przebywania na stronie.
  • Informujemy, iż mogą Państwo nie wyrazić zgody na obecność plików Cookies w Państwa komputerze za pomocą ustawień przeglądarki, lub poprzez odrzucenie prośby o instalowanie ciasteczek. Instrukcję wyłączenia plików Cookies znajdą Państwo w zakładce Pliki Cookies. Informujemy, iż pliki Cookies, którymi posługują się strony internetowe powermat.pl, sklep.powermat.pl, powermat-hurt.pl nie służą do zbierania danych osobowych użytkowników. Za pomocą tych plików Państwa dane teleadresowe nie są przetwarzane. Celem korzystania jest poprawienie nawigacji na stronie, przechowywanie informacji o tym czy użytkownik jest nowy, czy korzystał już ze sklepu bezpośrednio lub za pośrednictwem strony partnerskiej.
  • Zewnętrzne pliki Cookies serwisów takich jak Google Analytics mogą zbierać informacje o odwiedzinach w celach statystycznych.
 7. Przekierowanie do innych stron www
  • Informujemy, iż na stronach internetowych należących do administratora znajdują się odnośniki do stron WWW nie będących jego własnością. Administrator zatem nie ponosi odpowiedzialności za procesy przetwarzania danych występujące na stronach, którymi nie administruje. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności tychże stron.
 8. Zobowiązanie administratora danych
  • Administrator informuje, iż dokłada wszelkich starań, by Państwa dane osobowe były przetwarzane i chronione z należytą starannością. Poziom zabezpieczeń oraz czynności przetwarzania są stale monitorowane i usprawniane. W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności administrator bezzwłocznie wprowadzi modyfikacje do powyższego zapisu.